Aanbeveling 1: NIFO afstemming

Zorg ervoor dat nationale interoperabiliteitskaders en -strategie├źn afgestemd zijn op het EIF en, in voorkomende gevallen, dat zij aangepast en uitgebreid worden om rekening te houden met de nationale context en nationale behoeften.

Legislation and agreements

2013-08-26
eGov Samenwerkingsakkoord (ICEG) 2013

Samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen.