Aanbeveling 5: Externe interfaces

Waarborg de interne zichtbaarheid en zorg voor externe interfaces voor Europese openbare diensten.

Activiteiten

INSPIRE-coördinatiecomité

Coördinatiecomité opgericht door het Samenwerkingsakkoord van 2 april tussen de Federale Staat en de drie Gewesten voor de coördinatie van een geografische informatie-infrastructuur (INSPIRE).

GAIA-X for Belgium

Gaia-X is een digitaal ecosysteem, dat werkt aan een omgeving waarin gegevens kunnen worden gedeeld en opgeslagen onder de controle van de eigenaren en gebruikers van de gegevens. Waar regels worden gedefinieerd en gerespecteerd, zodat gegevens en diensten gemakkelijk beschikbaar kunnen worden gesteld. Gaia-X heeft het potentieel om ongekende mogelijkheden te creëren voor innovatieve, datagestuurde bedrijfsmodellen en nieuwe oplossingen die Europese bedrijven, ongeacht hun omvang en bedrijfstak, helpen om op te schalen en wereldwijd te concurreren.