Aanbeveling 42: Machineleesbare data

Publiceer open gegevens in machineleesbare, niet-beschermde formats. Zorg ervoor dat open gegevens vergezeld gaan van hoogwaardige, machineleesbare metagegevens in niet-beschermde formats, met inbegrip van een beschrijving van de inhoud en de licentievoorwaarden waaronder zij beschikbaar zijn gesteld.