Aanbeveling 33: Open specificaties

Gebruik, indien beschikbaar, open specificaties bij het tot stand brengen van Europese openbare diensten om de technische interoperabiliteit te waarborgen.

Activiteiten

Belgian Web Accessibility

De Federale Overheidsdienst BOSA is in het Koninklijk Besluit van 5 september 2019 aangeduid als het controle-orgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties voor de publieke sector en met het vastleggen van de controle-methodiek zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102. Het Belgian Web Accessibility Office (BWAO) is een stuurgroep opgericht en geleid door de FOD BOSA om deze taken goed uit te voeren in samenspraak met de gewesten en gemeenschappen.