Aanbeveling 23: Standaardencatalogi

Raadpleeg relevante catalogi van normen, specificaties en richtsnoeren op nationaal en EU niveau, in overeenstemming met uw NIF en betrokken DIF's, bij het aanschaffen en ontwikkelen van ICT-oplossingen.