Activiteiten: BeST-Address comité

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens.

Link

(NL) Gids voor het vaststellen en toekennen van adressen

(FR) Guide en matière de constatation et attribution d'adresses

(NL) Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer

(FR) Directives et recommandations pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro d'habitation

Principes

4. Herbruikbaarheid

Aanbevelingen

2. Open data 7. Hergebruik van informatie 26. Interoperabiliteitsovereenkomsten 32. Sectoroverschrijdende gemeenschappen 37. Gezaghebbende bronnen