Activiteiten: Kafka website

Deze website informeert u over de Only Once-wet, de verwezenlijkingen van de federale overheid op het vlak van de implementatie ervan en geeft u de mogelijkheid om een melding te maken indien u dezelfde informatie herhaaldelijk (of via papier) moet overmaken aan de federale overheid.

Link

https://kafka.be

Principes

10. Administratieve vereenvoudiging

Aanbevelingen

13. Once-only principe 17. Vereenvoudiging