Principle 3 Transparantie

Aanbevelingen

Waarborg de interne zichtbaarheid en zorg voor externe interfaces voor Europese openbare diensten.