Aanbeveling 4: Open specificaties

Geef de voorkeur aan open specificaties, terdege rekening houdend met de functionele behoeften, de gebruiksklaarheid, de ondersteuning door de markt en innovatie.

Activiteiten

ICEG werkgroepen

Thematische datastandaardisatie werkgroepen binnen ICEG (ICEG is een samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen).