Activiteiten: ICEG werkgroepen

Thematische datastandaardisatie werkgroepen binnen ICEG (ICEG is een samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen).

Link

https://github.com/belgif/thematic

Principes

4. Herbruikbaarheid 5. Technologische neutraliteit en gegevensportabiliteit

Aanbevelingen

4. Open specificaties 21. Standaardenproces 24. Actieve deelname 32. Sectoroverschrijdende gemeenschappen