Aanbeveling 24: Actieve deelname

Neem actief deel aan normalisatiewerkzaamheden die relevant zijn voor uw behoeften om ervoor te zorgen dat aan uw vereisten wordt voldaan.

Legislation and agreements

2013-08-26
eGov Samenwerkingsakkoord (ICEG) 2013

Samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen.

Activiteiten

ICEG werkgroepen

Thematische datastandaardisatie werkgroepen binnen ICEG (ICEG is een samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen).