Wetgeving: Omzetting INSPIRE richtlijn

Datum: 2011-12-15

Wet tot omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)

Link

Tekst in Justel database

Principes

4. Herbruikbaarheid

Aanbevelingen

7. Hergebruik van informatie 26. Interoperabiliteitsovereenkomsten 36. Gezamelijke infrastructuur 37. Gezaghebbende bronnen 40. Kwaliteitsborging 44. Catalogi openbare diensten