EIF 3

Het Europees Interoperabiliteitskader (EIF) is een reeks aanbevelingen voor nationale overheden om digitale overheidsdiensten binnen de EU interoperabel te maken - en te houden.

EIF is bedoeld als een gemeenschappelijke kern van de Nationale Interoperabiliteitskaders (NIF's) en Domein Interoperabiliteitskaders (DIF's). Voor België is BelgIF de NIF. De federale overheid en de gewesten zijn overeengekomen om de 12 principes van het EIF te gebruiken als basis voor het definiëren van hun interoperabiliteit.

Een aantal aanbevelingen zijn afgeleid van deze principes. In de nieuwe versie zijn deze aanbevelingen aangepast en uitgebreid, met name om in lijn te blijven met de nieuwe EU-richtlijnen en -verordeningen zoals het PSI, de eIDAS en de GDPR.

.

De 47 aanbevelingen worden in het kader van BelgIF ook onderschreven als een waardevolle basis voor de definitie van architectuur, toepassingen en oplossingen voor gegevensuitwisseling en interoperabiliteit binnen en tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten.

Principes

Interoperabiliteitsniveaus